I LIKE FALL

Junior's classroom students are on fire with the poems recitation. They love it and they want to share it with you.

Some of the students are pleased to offer you their recitation.





La mainada de la classe dels mitjans està treballant molt en la recitació dels poemes. Els encanta i volen compartir l'activitat amb tots vosaltres. 


Alguns infants han volgut recitar-lo.

Comentaris