Les autoavaluacions

Una autoavualació és una avaluació a tu mateix perquè els i les mestres sàpiguen quines feines posar, com ens sentim, com ens comportem amb els companys i companyes i mestres.

Hem fet les autoavaluacions de la següent manera: explicar si ens agrada o no un tema, si ens surt bé o no una activitat, fer primer un esbós i després passar-ho a nét, entre altres coses. 

També, ens emportarem les autoavaluacions a casa perquè les famílies puguin veure com estem treballant i com ens va a l'escola.

Al Tell, l'Anahí, la Clara i la Uma no ens ha agradat escriure tant a les autoavaluacions però a les altres nenes ens ha agradat dir el que pensem perquè ens agrada molt escriure.
Comentaris