The Fonix

The Fonix is a competiton in english. We, Tanit and Arthur, and other schools in Catalonia participate, we make a video about gender equality in sport. This video is in Youtube and if you want, you can vote for us with a "like". You can vote until the 15th of Abril.

The Fonix és una competició en anglès. Nosaltres, la Tanit i l'Arthur, i altres escoles de Catalunya participem en el concurs. Hem de crear un video sobre l'igualtat de gènere en l'esport. Aquest video està a Youtube i si voleu el podeu votar amb un "m'agrada". Podeu votar fins el 15 d'abril.Comentaris