Les capacitats


El 12 de març vam portar envasos de plàstic d'un litre. La Marina va portar ampolles, una lletera, tres tapers, tres garrafes de combustible, etc.   


Vam etiquetar  els diferents envasos i els vam ordenar de més petit a més gran i, també a la inversa.


Vam fer comprovacions  a la font i vam provar de posar la mateixa quantitat d'aigua en diferents envasos i en alguns  envasos l'aigua vessava i en altres en faltava. Vam aprendre les diferents  capacitats: hi havia de més litres i de menys litres.

Quanta més capacitat tenia l'envàs més pesava.  Classe dels mitjans.

Comentaris