MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES II

Ahir, vam tornar a recordar el concepte d'unitat, desena i centena,i ho vam fer a partir de material molt visual. 
Primer observant tots, cada alumne representava un nombre de tres xifres amb el material que teníem. 
Després per parelles, vam representar el nombre que hi havia indicat a la taula

I per últim, vam anotar aquest nombre a la llibreta, vam fer la seva representació i el vam escriure amb lletres. També ho vam fer amb la resta de nombres que havien representat els nostres companys.

Comentaris