MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES III

Aquesta setmana seguim aprenent CONCEPTES MATEMÀTICS amb material molt visual. Primer de tot, hem repassat el concepte d'UNITAT, DESENA I CENTENA. 

Una vegada hem recordat que 10 unitats són 1 desena, que 10 desenes són 1 centena, en gran grup hem representat nombres i els hem endevinat. Avui, també tenien la curiositat de saber què volia representar el cub que hi havia a la caixa, i hem entès que si ajuntem 10 centenes, aconseguim una unitat de miler

Després hem representat dos nombres de tres xifres cadascun per tal de fer una suma. Hem aprés que sumant tot el material (tant les unitats, desenes, centenes d'un nombre i de l'altre) aconseguim un sol resultat = nombre. 

Ara bé, també hem aprés que si tenim dos nombres que la seva suma és portant-ne, podem canviar el material que hi ha representat, enlloc de simplement ajuntar-lo. Per exemple: si tenim el 56+ 34, en un principi tenim 10 unitats, les quals podem canviar per una sola desena. I aleshores ens queda 0 unitats i una desena més, que si la sumem a les 3 desenes i a les 5 desenes, n'aconseguim 9 en TOTAL = nombre 90.
tenim 56 + 34
la suma total és: 8 desenes i 10 unitats

Canviem 10 unitats per 1 desena
I n'obtenim 90 desenes = TOTAL
Després, individualment hem representat una suma semblant a la de l'exemple, utilitzant el mateix material. 
36 + 19                                        53 + 39
20 + 11                         40 + 40 
36 + 68                        14 + 21
I per últim, hem escrit a la llibreta la suma del nostre company de l'esquerra, l'hem resolt i hem dibuixat la representació del resultat. 


Comentaris